Onderzoek effecten stoelmassage

Dat een stoelmassage resultaat levert is bewezen. Niet alleen door verschillende onderzoeken als bijvoorbeeld door de Universiteit van Maastricht. Vitallife heeft zelf bij een aantal van zijn klanten onderzoek verricht naar de ervaren effecten van hun massages .Op deze pagina kan je naast een selectie van deze onderzoeksresultaten ook de resultaten van de officiële onderzoeken terug vinden. 

Officiële onderzoeken over stoelmassage:

TouchPro stoelmassage:

Effecten van stoelmassage op de ervaren gezondheid van werknemers . Door Drs. Freeke de Bresser, Dr. Catelijne Joling en Dr. Inge Houkes (2006) In deze studie is onderzocht of een stoelmassage-interventie, volgens de TouchPro® Europe methode, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers. De interventiegroep heeft 16 weken, één maal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen stoelmassage ontvangen. Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep. Als werknemers gedurende langere tijd moeten werken in een situatie die hun mentale en emotionele belastbaarheid te boven gaat, is de kans groot dat zij last krijgen van allerlei psychische en lichamelijke klachten, die op termijn kunnen leiden tot ziekte. Naast fitness en relaxatie bestaat er op dit gebied tegenwoordig ook stoelmassage als preventiemiddel. De veronderstelling is dat door middel van drukpuntmassage de conditie van het lichaam wordt bevorderd en aan werkgerelateerde ziekten, zoals RSI en de symptomen van stress voorkomen kunnen worden.

Stoelmassage bij Universiteit van Maastricht:

Universiteit van Maastricht (2002) Uit een kleinschalig onderzoek aan de Universiteit van Maastricht bleek dat stoelmassage een doeltreffende maatregel is om klachten aan het bewegingsapparaat en spanningsklachten te verminderen. Het betrof hier een evaluatie van stoelmassages, die gedurende een half jaar uitgevoerd zijn bij 41 personen. Er is gevraagd naar het niveau van klachten bij de start van de stoelmassage en erna. De stoelmasseur maakte van iedere medewerker een voortgangsformulier. Een uitsplitsing werd gemaakt naar SBA-klachten (klachten van nek/rug/armen), en spanningsklachten. Bij 19 medewerk(st)ers was er een afname van SBA-klachten. Wat spanningsklachten betreft zien we een vermindering van het klachtenniveau bij 20 personen.